آدرس :تهران - جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، ابتدای شهرک، مجتمع پارسا، مرکز مهندسی سی ان سی پارت

تلفن :  2581853   0912