4.5 /5 20 5 1
اجرای استراتژی تولید ناب
" تفکر ناب " در مقابل " اتلاف " قرار می گیرد، چرا که شیوه ای که بر اساس آن می توان ارزش را تعیین کرد بوجود می آید و بواسطه این طرز تفکر، می توان با استفاده از کمترین ورودی ( منابع )، بیشترین خروجی را ایجاد کرد.  سیستم جدید تولید ناب به صورت یک مهاجرت و یا یک گذر از جاده ایی به سوی رقابت در کلاس جهانی می باشد. تنها زمانی این سیستم موفقیت آمیز خواهد بود که هر شخصی در سازمان به عنوان یک جزء و یک اصل، این سیستم و فلسفه وجودی آن را بپذیرد و در اجرای آن اهتمام ورزد.
 
  • مشخصات
  • دانلود

اجرای پروژه ای تولید ناب

حذف نقاط ضعف سازمان

اجرای لی اوت خطوط تولید

4.5 /5 20 5 1
نظرات خود را اینجا بنویسید

خدمات صنعتی اجرای استراتژی تولید ناب Average rating: 4.72791120779138, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000