4.6 /5 20 5 1
ساخت جک هیدرولیکی
طول کورس سیلندر
مهمترین عامل در محدود نمودن طول کورس سیلندر امکان ایجاد کمانش در آن می باشد. یعنی به ازاء قطر پیستون، قطر میله پیستون و فشار کاری مشخص، مجاز به انتخاب محدوده خاصی از طول کورس ها می باشیم. در حالت کلی محدوده طول کورس نزدیک به صفر تا حدود 10m را میتوان برگزید. ولی باید توجه داشت که در یک فشار کاری و سایز بخصوص امکان انتخاب هر طول کورسی نخواهد بود و شاید در تعیین قطر سیلندر مجبور به انتخاب سایز بزرگتری باشیم. مثلاً در فشار کاری 80bar برای داشتن طول کورس 1.5m نمی توان سیلندر 63/28 را انتخاب نمود بلکه باید سیلندر 63/48 را برگزید که این انتخاب روی نیرو و سرعت برگشت سیلندر تاثیر می گذارد.

حداکثر سرعت سیلندر
در یک سیلندر بدون بالشتک حداکثر سرعت پیستون بصورت طبیعی 8m/min می باشد. این مقدار برای سیلندرهای بالشتکی تا 12m/min افزایش می یابد. باید توجه داشت که سرعت سیلندر تابع اندازه پورت های ورود و خروج روغن به آن نیز می باشد.

نحوه نصب سیلندر
سیلندرهای هیدرولیکی را بسته به نوع کاربرد به یکی از صورت های زیر بر روی فریم نصب می نمایند:
- Swivel clevis at cylinder cap
- fork clevis
- Rectangular flange at cylinder head
- Square flange
- Rectangular flange at cylinder cap
- Square flange at cylinder cap
- Trunion mounting at cylinder cap

وجود ضربه گیر
چنانچه طول کورس سیلندر طویل و وزنی که با خود همراه می برد سنگین و سرعت آن بیش از حدود 0.1 m/sec باشد، وزن موجود در اثر سرعت زیاد باعث تولید انرژی جنبشی جدید می نماید. برای آنکه این انرژی باعث خرابی سیلندر نشود بایستی توسط ضربه گیر یا بالشتک در انتهای کورس مانع ایجاد ضربه گردیم.

نوع و کاربرد سیلندر
سیلندرها دارای انواع گوناگونی می باشند که بسته به نوع کاربرد باید آنها را انتخاب نمود. انواع سیلندرها بصورت زیر می باشد:
سیلندرهای با حرکت خطی به صورت 1- یک کاره (یکطرفه)، 2- تلسکوپی و 3- دو طرفه می باشند.
سیلندرهای با حرکت دورانی به صورت چرخ و دندانه یا پره ای می باشند.

مشکلات اساسی در ارتباط با سیلندرهای هیدرولیک
بارگذاری غیرمحوری
نصب نامناسب
کمانش در میل پیستون
محاسبات نادرست در شتابگیری و کاهش سرعت بار
بارهای ضربه ای سنگین
نشتی های داخلی و خارجی
تقویت فشار ناخواسته
سرعت و ترتیب حرکت نادرست
  • مشخصات
  • دانلود

ساخت جک هیدرولیکی

4.6 /5 20 5 1
نظرات خود را اینجا بنویسید

محصولات صنعتی ساخت جک هیدرولیکی Average rating: 4.5082376704124, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000